Powered by Smartsupp

Drodzy słuchacze,

uprzejmie informujemy o terminach egzaminów zawodowych w terminie zimowym dla naszej szkoły.

Harmonogram części pisemnej – komputerowy:

  • FRK.04, MED.10, MED.13 – data egzaminu: 2024-01-14, godzina rozpoczęcia:  8:30

 

Harmonogram części praktycznej – dokumentacja/wykonanie:

  • FRK.04 (technik usług kosmetycznych) – data egzaminu: 2024-01-09, godzina rozpoczęcia:  9:00
  • MED.13 (terapeuta zajęciowy) – data egzaminu: 2024-01-09, godzina rozpoczęcia:  9:00
  • MED.10 (technik masażysta) – data egzaminu: 2024-01-15, godzina rozpoczęcia:  8:00
  • MED.10 (technik masażysta) – data egzaminu: 2024-01-15, godzina rozpoczęcia:  12:00

 

Zachęcamy do śledzenia aktualności: https://bip.cke.gov.pl/

Progi zdawalności egzaminów:

-egzamin teoretyczny- od 50%

– egzamin praktyczny- od 75%

Komunikat o przyborach– część pisemna:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2019.pdf

Komunikat o przyborach– część praktyczna:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/4.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2019.pdf

WAŻNE –  Na egzamin zawodowy należy zgłosić się co najmniej 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia egzaminu wraz z dowodem osobistym i czarnym długopisem.

Szczegółowe harmonogramy dla każdego słuchacza, który złożył we wrześniu deklaracje przystąpienia do egzaminu w sesji Zima 2024 są do odbioru w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu.

EDU MEDICA | POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA EDUMEDICA