Powered by Smartsupp

POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA EDUMEDICA

Technik sterylizacji medycznej
Czas trwania nauki: 1 rok

Tryb nauki: dzienny -weekendowy lub wieczorowy
Czesne: nauka jest bezpłatna 

 

Słuchacz tego kierunku posiada status ucznia, szkoła wydaje legitymacje uprawniającą do zniżek oraz indeks i na prośbę zaświadczenie do ZUS/KRUS/MOPS/ do pracy –  o nauce na wybranym kierunku.

 

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

 • podanie o przyjęcie do szkoły  i kwestionariusz osobowy– dostępne do uzupełnienia na miejscu w sekretariacie
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa)
 • 2 zdjęcia
 • dokument tożsamości do wglądu

UPRAWNIENIA – uzyskane przez absolwenta, po zdanych egzaminach zawodowych:

 • Świadectwo ukończenia Policealnej Szkoły Medycznej EduMedica w Pabianicach
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik sterylizacji medycznej (symbol: 321104)
 • Świadectwo potwierdzające zdanie kwalifikacji MED.12 :  Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych
 • Suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język obcy zawodowy
 • propedeutyka zdrowia
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii / komunikacja interpersonalna
 • pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • język migowy
 • podstawy epidemiologii
 • metody i techniki mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • technologie informatyczne
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
 • Wykonywanie mycia i dezynfekcji medycznej sprzętu i wyrobów medycznych
 • Wykonywanie sterylizacji sprzętu i wyrobów medycznych
PRAKTYKI I STAŻE :
 • Wymiar praktyk zawodowych to 210 godzin. Słuchacz po pierwszym semestrze może w sekretariacie odebrać dziennik praktyk oraz umowę o praktykach i wypracować je we wskazanych aptekach i zakładach. 
Możliwości pracy po uzyskanym zawodzie:
  • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, m.in. szpitalach, w tym centralnych sterylizatorniach, pracowniach endoskopowych, podręcznych sterylizatorniach na blokach operacyjnych
  • w gabinetach kosmetycznych
  • w prywatnych gabinetach i klinikach stomatologicznych
  • w zakładach produkcji sterylnych wyrobów medycznych

Opinie naszych uczniów

Piotr MarchewkaPiotr Marchewka
17:17 15 May 23
Szkolenie z baniek ogniowych pozwala wejść na wyższy level wtajemniczenia 😁 zapraszam na szkolenia do tej szkoły i pozdrawiam 🙂
Jakub DykczJakub Dykcz
18:48 04 Jan 23
Serdecznie polecam szkołę.Bardzo dobrze wyposażone sale oraz miły profesjonalny personel.
Kacper WysockiKacper Wysocki
07:38 07 Sep 22
Miałem szczęście trafić na Doktor Martę.Jest świetną nauczycielką i równie dobrą masażystką, całość kursu była prowadzona energicznie, mnóstwo praktyki i różnych modelek więc uczysz się pracy na różnych typach ciała. Byłem i nadal jestem zachwycony.Jedna z najlepszych inwestycji mojego życia, gorąco polecam
Monika BanasiakMonika Banasiak
14:24 01 Dec 18
Polecam świetna atmosfera w szkole i fachowa kadra !!!!
Sylwester KotSylwester Kot
17:45 15 Jul 18
Polecam! w szczególności mój kierunek technika masażystę.
js_loader
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język obcy zawodowy
 • propedeutyka zdrowia
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii / komunikacja interpersonalna
 • pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • język migowy
 • technologie informatyczne
 • technologia postaci leków
 • farmakologia
 • analiza leków
 • farmakognozja
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
 • pracownia technologii postaci leków
 • pracownia analizy leków
 • pracownia farmakognozji
 • świadczenia farmaceutyczne
PRAKTYKI I STAŻE :
 • Wymiar praktyk zawodowych to 210 godzin. Słuchacz po I roku (2 semestrach) może w sekretariacie odebrać dziennik praktyk oraz umowę o praktykach i wypracować je we wskazanych aptekach i zakładach. 
Możliwości pracy po uzyskanym zawodzie:
 • w aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych i aptekach zakładowych
 • punktach aptecznych
 • hurtowniach farmaceutycznych
 • zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego
 • zakładach przetwórstwa zielarskiego
 • laboratoriach chemicznych przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego
 • laboratoriach naukowo-badawczych i innych laboratoriach kontrolnych
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 • inspekcji farmaceutycznej