Powered by Smartsupp

POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA EDUMEDICA

Opiekun medyczny
Czas trwania nauki: 1,5 roku

Tryb nauki: dzienny, weekendowy, wieczorowy
Czesne: nauka jest bezpłatna 

Słuchacz tego kierunku posiada status ucznia, szkoła wydaje legitymacje uprawniającą do zniżek oraz indeks i na prośbę zaświadczenie do ZUS/KRUS/MOPS/ do pracy –  o nauce na wybranym kierunku.

 

 

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

 • podanie o przyjęcie do szkoły  i kwestionariusz osobowy– dostępne do uzupełnienia na miejscu w sekretariacie
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa)
 • 2 zdjęcia
 • dokument tożsamości do wglądu

 

 

UPRAWNIENIA – uzyskane przez absolwenta, po zdanych egzaminach zawodowych:

 • Świadectwo ukończenia Policealnej Szkoły Medycznej EduMedica w Pabianicach
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny (symbol: 532102)
 • Świadectwo potwierdzające zdanie kwalifikacji MED.14. Świadczenie usług medyczno- pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
 • Suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język obcy zawodowy
 • propedeutyka zdrowia
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii / komunikacja interpersonalna
 • pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • język migowy
 • technologie informatyczne
 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
 •  zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
PRAKTYKI I STAŻE :
 • Wymiar praktyk zawodowych to 210 godzin. Słuchacz po I roku (2 semestrach) może w sekretariacie odebrać dziennik praktyk oraz umowę o praktykach i wypracować je we wskazanych zakładach. 
Możliwości pracy po uzyskanym zawodzie:
 • szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy (ZOL), 
 • zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy (ZPO)
 • prywatne kliniki
 • dom pomocy społecznej (DPS)
 • sanatorium
 • hospicjum
 • prywatny dom osoby wymagającej opieki

Opinie naszych uczniów

Piotr MarchewkaPiotr Marchewka
17:17 15 May 23
Szkolenie z baniek ogniowych pozwala wejść na wyższy level wtajemniczenia 😁 zapraszam na szkolenia do tej szkoły i pozdrawiam 🙂
Jakub DykczJakub Dykcz
18:48 04 Jan 23
Serdecznie polecam szkołę.Bardzo dobrze wyposażone sale oraz miły profesjonalny personel.
Kacper WysockiKacper Wysocki
07:38 07 Sep 22
Miałem szczęście trafić na Doktor Martę.Jest świetną nauczycielką i równie dobrą masażystką, całość kursu była prowadzona energicznie, mnóstwo praktyki i różnych modelek więc uczysz się pracy na różnych typach ciała. Byłem i nadal jestem zachwycony.Jedna z najlepszych inwestycji mojego życia, gorąco polecam
Monika BanasiakMonika Banasiak
14:24 01 Dec 18
Polecam świetna atmosfera w szkole i fachowa kadra !!!!
Sylwester KotSylwester Kot
17:45 15 Jul 18
Polecam! w szczególności mój kierunek technika masażystę.
js_loader