FLORYSTA

Czas trwania nauki: 1 rok

Tryb nauki: dzienny, weekendowy, wieczorowy
Czesne: nauka jest bezpłatna 

 

 

 

 

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

  • podanie o przyjęcie do szkoły  i kwestionariusz osobowy– dostępne do uzupełnienia na miejscu w sekretariacie
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa)
  • 2 zdjęcia
  • dokument tożsamości do wglądu