PODOLOG

Czas trwania nauki: 1 rok

Tryb nauki: dzienny, weekendowy, wieczorowy
Czesne: nauka jest bezpłatna 

 

Słuchacz tego kierunku posiada status ucznia, szkoła wydaje legitymacje uprawniającą do zniżek oraz indeks i na prośbę zaświadczenie do ZUS/KRUS/MOPS/ do pracy –  o nauce na wybranym kierunku.