Powered by Smartsupp

przypominamy, że osoby, które będą zdawać egzamin zawodowy (państwowy), w sesji zimowej – styczeń 2024 r., powinny złożyć w sekretariacie szkoły przy ul. Żwirki i Wigury 19A deklarację o zgłoszeniu do egzaminu w terminie od jutra czyli od 01.09.2023 do 15.09.2023r.

Wzór deklaracji jest dostępny na stronie OKE oraz bezpośrednio w sekretariacie szkoły gdzie mogą Państwo go od ręki, na miejscu uzupełnić.

Egzamin zawodowy jest obowiązkowy aby ukończyć szkołę.

Egzamin pisemny na komputerze odbędzie się w terminie od 10 do 15 stycznia. Egzaminy praktyczne z dokumentacją opisową 9 stycznia. Egzaminy praktyczne z wykonaniem w terminie od 9 do 20 stycznia. Szczegółowy harmonogram otrzymają Państwo w późniejszym terminie w listopadzie.

Termin ogłoszenia wyników to 27 marca 2024, termin odbioru dyplomów – 8 kwietnia 2024.

EDU MEDICA | POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA EDUMEDICA